سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یحیی متمنی شربیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمود نیلی احمدابادی – استاد دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشگاه تهران
طاهره شاه حسینی – کارشناسمتالورژی دانشگاه تهران

چکیده:

آلیاژهای حافظه دارNiTiدسته ای از آلیاژهای حافظه دار می باشند که امروزه به جهتخواصویژه ای که دارند ، کاربردهای فراوانی به خصوصدر تجهیزات پزشکی و صنایع هوافضا پیدا کرده اند. از جمله خواصویژه ای که منجر به کاربرد وسیع این دسته از آلیاژ ها شده ، می توان خواصحافظه داری SME)سودوالاستیسیتهPE)مقاومتبه خوردگی بالا و زیست سازگاری را نام برد.رفتار منحصر به فرد آلیاژNiTiبر اساستغییر فاز آستنیتی به مارتنزیتی وابسته به دما می باشد که به نام تغییر حالت مارتنزیتی ترموالا ستیکخوانده می شود. در این تحقیق، آلیاژ حافظه دارNiTiبه روشذوب قوسی تحتخلاء در بوته مسی آبگرد تهیه شد. ریخته گری قوسی تحتخلاء بر روی دو آلیاژ یکی با مواداولیه با خلوص بسیار بالا و دیگری مواد اولیه با خلوصتجاری صورت گرفت. بررسی های متالوگرافی، DSC وXRD برروی دو الیاژ انجام شد. مشاهدات متالوگرافی و XRD نشان داد که ساختار پایدار دردمای محیط شامل فاز استنیت در کنار ترکیبات بین فلزی Ti2Ni می باشد.