سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

افشین جوان – کارشناس ارشد اقتصاد انرژی

چکیده:

در جهان پیچیده کنونی، کشورهای در حال رشد برای بقای خود به توسعه سریع نیاز دارند و متاسفانه در مقابل این ضرورت انکار ناپذیر ، واقعیت هشدار دهنده دیگری به ظهور رسیده است که نشان می دهد کشورهای نیازمند به توسعه قادر به پیمودن راه کنونی کشورهای توسعه یافته صنعتی نمی باشند.
واضح است که فن آوری، به معنای فیزیکی آن، یکی از عوامل تولید محسوب می شود و حتی یکی از مهمترین عوامل چون به منزله توانایی آدمی در استفاده از طبیعتبرای تولید نیازمندیهایش است اما به مفهوم اقتصادی که در این مقاله مورد نظر ماست هر نوع استفاده از طبیعت را لزوما نمی توان «عامل تولید» دانست.
فن اوری به معنای خاص کله «عامل تولید» باشد یا نه، تردیدی نیست که در تمام موارد نوعی نیروی مولد است. به معنای وسیع و گسترده فن اوری نماینده درجه تسلط آدمی بر طبیعت است.
به هر حال پیش بینی می شود گاز طبیعی که محور اصلی این مقاله است در این قرن بتواند به عنوان سوختی غالب مطرح شود و جایگاه ویژه ای در سبد مصرفی انرژی برای خود ایجادکند، در این مقاله بحث اساسی در رابطه با بررسی فن آوری های متداول مایع سازی گاز طبیعی (که باعث تسهیل انتقال گاز طبیعی توسط کشتی های LNG به نقاط دوردست مصرف می گردد) می باشد.
اما مسئله اساسی مورد بحث در این مقاله بررسی ریسک فن آوری مایع سازی LNG است.ب طور کلی پرداختن به مسئله ریسک طرح ها از مسائل بسیار مهم در رژیم اقتصادی سرمایه گذاریست که در برخی اوقات نادیده گرفته می شود، عموما انواع متفاوتی از ریسک را می توان در هر طرحی بررسی نمود، در این مقاله قصد بر این است که مسئله ریسک در فن آوری برای طرح های LNG درکشورمان کیفی و در یک شبیه سازی ماژولار اقتصادی – مالی اثر آن بررسی گردد.