سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم عمادزاده – دانشیار دانشگاه اصفهان
ایمان تقوی زاده یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه اصفهان
سعید سرخی قلندر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه اصفهان

چکیده:

قراردادها راهکارهایی موثر برای مدیریت روابط برون سپاری در صنعت خدمات فناوری اطلاعات، فراهم می کنند که کیفیت ارایه این خدمات مهمترین نقش را ایفا می کند اما در تحقیقا ت برون سپاری و درعمل به کیفیت خدمات توجه کمتری شده است این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک در قرار دادهای برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات از دیدگاه فروشندگان و خریداران در خدمات فناوری اطلاعات می پردازد و راهکارهای مقابله با این ریسکها را برای خریدار و فروشنده مشخص می کند.