سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
علی اکبر جعفرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
سیاوش کلبی – . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
حمید جلیلوند – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اکالیپتوس با نام علمی Eucalyptus sppو با نام انگلیسی Red Gum درختی از خانواده Myrtaceae می باشد که مبداء اصلی آن استرالیا میباشد و گاهی ارتفاع آن به ۷۰ متر نیز میرسد. این جنس دارای گونههای مختلفی است که با اقالیم مختلفی سازگار هستند و سازش اکولوژیکی بالایی دارند. دراین مورد تحقیقات گستردهای صورت گرفته که در این مقاله به صورت مختصر به آنها اشاره شده است. اکالیپتوس دارای فواید بیشماری است که از آن جمله مصارف دارویی آن است و یکی از مهمترین گیاهان دارویی به شمار میرود و همچنین برای ایجاد فضای سبز به خصوص در جاهایی که شرایط استقرار پوشش گیاهی نامناسب است و زراعت چوب با توجه به سن کم بهرهبرداری آن ( ۶ تا ۸ سال ) و چوب مناسب آن که میتواند میزان تخریب جنگلهای طبیعی را کاهش دهد اهمیت ویژهای دارد. در بین گونههای آن بعضی گونهها مثل E.rubid، E.gunnii ، E.viminalis ، E.saligna E.camaldulensis، E.rudis، E.intertexta، E.microtheca، E.aggregata ، E.ovata، E.dalrympleana E.striaticalyx با توجه به شرایط اقلیمی نواحی مختلف، برای ایران گونههای مناسبتری مییاشند که در متن به آن اشاره شده است.