سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم طالقانی – دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

با توجه به زلزله بم و اثرات آن بر روی ساخت و ساز ، منابع انسانی ومالی ،نوشتن وتحقیق درباره زلزله ضرورت بیشتری م ییابد تامگرپس از توصیه های مداوم وتحمل رنجهای عمیق به خود بیاییم ودر جهت ساخت وساز چه به عنوان کارفرما وچه به عنوان مهندس طراح جد یتر به مسله زلزله بنگریم . در این مقاله با توجه به مسله ژئوتکتونیکی ایران به بررسی مسائل متعاقب زلزله ورفتارسازه ها وبه طور اخص زلزله بم پرداخته شده است . تحلیل وضعیت سازه های کشور ،بررسی انواع شکست وروشهای پیشنهادی مثل طراحی لرزه ای روشهای مقاوم سازی وایمن سازی خانه های سنتی وبناهای تاریخی قسمت اصلی مقاله را در بر می گیرد . وبه عنوان تجربه وتجربه پذیری زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته ،معرفی شهرستان بم ،توز یع خسارات ناشی از زلزله ،اثر زلزله بر ساختمانهای موجود در شهر بم ،اثر زلزله بر ارگ تاریخی بم ودر نهایت درس های یکه از زلزله بم گرفتیم ، موضوعاتی است که دراین بخش گنجانده شده است به امید این که گامی کوچک در جهت آبادانی ایرانم بردارم .