سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین محمودی – دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان

چکیده:

می دانیم که در کشور پهناور و کهنسال ایران در طول تاریخ ، چندین بار شاهد نابودی تمدن ها وبسیاری از شهرهایش در اثر زلزله بود ه و بارها اثرات زیانبار یک زلزله کوتاه مدت چند ثانیه ای از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی بر جامعه اثر گذاشته و سرنوشت چندین نسل از جامعه را دستخوش تغییرات عمده و اساسی نموده است. در کشور ما هر بار به دنبال زلزله ای مخرب همه اندیشه ها و اذ هان متوجه ضعف های سیستم ساخت و ساز گردیده اما در عمل بعد از گذشت مدتی از حادثه کمتر از نتایج حاصله استفاده می گردد. به عنوان تجربه و تجربه پذیری زلزله بم مورد بررسی قرار گرفته ، پیشینه لرزه خیز ی منطقه معرفی شهرستان بم ، ویژگیهای خاص زلزله بم و مصالح مصرفی در شه رستان بم و مشاهدات صحرایی بعد از وقوع زلزله و اهم ضعف های ساختمان ها در زلزله بم در این مقاله گنجانیده شده است به امید این که گامی کوچک در جهت آبادانی ایرانم ، بردارم.