سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
احمد نورنگ – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه امام حسین ع
علیرضا زمانیان جزی – PMP ، مدیر کالای فازهای ۱۵و۱۶ پارس جنوبی، شرکت آریانفت شهاب
نادر دریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه دانشگاه امام حسین ع

چکیده:
معمولا به دلیل حجم زیاد فعالیتها ، در قراردادهای EPC ، برای تحقق زمانبندی این گونه پروژه ها نیازمند برنامه ریزی دقیقی میباشیم. تا با همپوشانی فازهای مهندسی ، تدارکات و اجراء بر اساس استانداردهای پروژه با حداقل زمان ممکن پروژه در قالب یک سطح کیفی خاص و مشخص اجراشود. دراین مقاله ابتدا به بررسی دو استانداد مطرح جهانی PRINCE2 و PMBOK در زمینه مدیریت پروژه، دامنه کاربردی وعلل بکارگیری آنها پرداخته شده است. درادامه با مقایسه تطبیقی متدولوژی PRINCE2 با راهنمای جهانی PMBOK خواهیم پرداخت که در بخش نتیجه گیری به آنها اشاره گردیده است. تهیه برنامه زمانبندی بدلیل وابستگی ارکان و عناصر اصلی پروژه بدون لحاظ نمودن تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر امکانپذیر نیست و لذا این مقاله با توجه به این مهم بدنبال یافتن مسیر جامع و همه جانبه جهت تهیه برنامه زمانبندی بوده است. در انتها با تبیین اهمیت و جایگاه مدیریت زمان در قراردادهای EPC و لحاظ نمودن تمامی پارامترهای وابسته و اثرگذار و با بهره گیری از آموزه ها و رویکردهای استاندارد PRINCE2و PMBOK فرآیند تهیه برنامه زمانبندی اجرایی پروژه مبتنی بر استراتژی قرارداد و برونسپاری و نیز تجربیات بدست آمده در اجرای مگاپروژه های پارس جنوبی تهیه و ارائه گردیده است.