سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ناصری –
نصرت آدابی –
محمدحسین قلاوند –
هرمز غبیشاوی –

چکیده:

بالا آمدگی قدیمی ( PALEOHIGH ) موجود در کوه بنگستان و زمان تشکیل آن توسط افراد مختلفی بررسی شده است و نتایج مختلفی ارائه شده است. تعدادی از این محققین زمان تشکیل آن را به قتل از رسوب‌گذاری آهک های سروک زیرین ( قبل از سنومانین ) و عده‌ای دیگر زمان تشکیل آن را ببر در صد سنومانین و قبل از تورونین مربوط می‌دانند. در این تحقیق با مطالعه دو برش از سازنده (برش نموده و برش چاه پارسی شماره ۳۵) تعداد نه میکروفاسیس و ۳ بایو فرانسیس شناسایی شد همچنین دهد و برش پوستی که رسوبی مشخص شده است. با تطابق سپاهان صفر استراتیگرافی دو برش مورد مطالعه و بررسی تغییرات میکروفاسیس ها و بایو باشد فاسیس ها مشخص شد که پارسی ۳۵در محل عمیق‌تری از حوزه قرار داشته است و به صورت جانبی اختلاف رخساره ای شدیدی را با برش نمونه نشان می‌دهد لذا می‌توان نتیجه گرفت که بالا آمدگی کوه بنگستان در زمان رسوب‌گذاری واحدهای سازنده سروک نیز وجود داشتند.