سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه صحرائیان – پژوهشکده هواشناسی
کیوان نوحی – پژوهشکده هواشناسی
مژده پدرام – پژوهشکده هواشناسی
عبدالله صداقت کردار – پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

گیاهان در محدوده دمایی مشخصی قادر به رشد و نمو هستند و هرگونه نوساننسبتا شدید دمایی که در مراحل سه گانه کاشت، داشت و برداشت محصول رخ دهد اغلب خسارتهای شدیدی به مزارع و کشاورزا ن وارد می کنند. در پاییز یخبندان زودتر از زمان نرمال (یخبندان زودرس پاییزه) به شاخه هایی که فعالانه درحال رشد هستند صدمه می رساند و در بخار نیز یخبندان دیرتر از نرمال (یخبندان دیررس بهاره) سبب نوعی ازخسارت می شود که به مرحله نموی میوه بستگی دارد. جهت به حداقل رساندن خسارت های یخبندان در نواحی متعدد اگاهی و دانش کاملی از نرمال رخداد یخبندان ها مورد نیاز است . برای ارزیابی ریسک یخبندان از داده های ثبت شده دمای حداقل هوا در ایستگاه های هواشناسی استفاده می گردد. کارهای متعددی چه به صورت نظری و یا روش های آماری جهت بررسی و تحلیل یخبندان های زودرس پاییزه و دیررس بهاره صورت گرفته است.
سمیعی (۱۳۷۶) با بهره گیری از روش های آماری و با استفاده از اطلاعات روزانه دمای حداقل ایستگاه های هواشناسی و با کاربرد معکوس توزیع مدل های ترکیبی، تاریخ های شروع و خاتمه یخبندان های پاییزه و بهاره در ۱۲ آستانه بحرانی دما ار ارائه نموده است [۲].