سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم نیازی – کارشناس واحد تولیدی امید طوس
میترا محمدی – کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی
فریده طالبیان – کارشناس اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان رضوی

چکیده:

با توجه به استفاده روز افزون از گوجه فرنگی و فراورده های آن بویژه رب گوجه فرنگی ، لزوم استفاده از بسته بندی مناسب جهت نگهداری بهینه از محصولات مذکور ضروری به نظر میرسد . ولی نگهداری محصولات غذائی باتوجه به امکان اثرگذاری نوع بسته بندی برکیفیت محصول امری اجتناب ناپذیر است .لذا تا کنون مطالعات زیادی در این خصوص انجام گرفته است .ما نیز بر آن شدیم تا با بررسی زمان ماندگاری رب گوجه فرنگی بسته بندی شده در قوطی فلزی بتوانیم ضمن بررسی تغییرات رب گوجه فرنگی در دوره ۲۴ ماهه نگهداری ، حدود بهترین زمان نگهداری محصول در بسته بندی با مشخصات تعریف شده تعیین گردد.نتایج این بررسی نشانگر ایجادتغییرات بارز در مقاومت پوشش داخلی در برابر محصول و چسبندگی لاک بسته بندی و همچنین رشد میکروارگانسیمهای مقاوم به اسید پس از طی دوره ماندگاری ۲۴ ماه میباشد.