سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پرویز عماری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
نادر قائمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

خاک یکی از مهمترین منابع طبیعی و زیر بنای کلیه فعالیت های کشاورزی است که حیات موجودات بستگی به نحوه بهره برداری از آن دارد، لذا شناخت پتانسیل تولید اراضی و اختصاص دادن آنها به بهترین و در عین حال پایدارترین سیستم بهره وری ازجایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منطقه شمال غربکشور دارای اراضی مستعد وسیعی برای کشت سیب زمینی با درجات مختلف تناسب تولید میباشد متوسط تولید محصول حدود ۵۰ تن در هکتار میباشد. میزان تولید در هکتار از ۳۰ الی ۱۰۰ تن در دشتهای مختلف با خصوصیات متفاوت خاک و آب و هوائی متغیر می باشد. با توجه به این موضوع نیازهای این محصول از نظر اقلیمیخاکی باید مشخص گردد که فائو در سال ۱۹۹۱ این مهم را به انجامرسانده و اکنون میازن تولید در این استان با این روش بصورت علمی قابل پیش بینی است و فاکتورهای بازدارنده محیطی نیز در تولید محصول قابل شناسایی و در حد امکان قابل کنترل می باشد.