سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین امینی – گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

چکیده:

این مقاله به بررسی منشأ رنگدانه های رنگی، فرایندهای مسئول و زمان گسترش آنها در لایه های قرمز رنگ سازند قرمز بالایی، به عنوان معروف ترین سازند تخریبی سنوزوییک ایران مرکزی، می پردازد. مطالعه ترکیب کانی شناسی و مشخصه های بافتی رخساره های سازنده این مجموعه تخریبی نشان می دهد که توالی های سازنده ی آن، به رغم دارا بودن مقداری رنگدانه رنگی تخریبی، در زمان رسوبگذاری قرمز رنگ نبوده اند. گسترش رنگ قرمز در واحد های این سازند معلول فرایندهای رسوبی و دیاژنتیک بوده است. بخشی از رنگدانه های رنگی به وجود آورنده رنگ قرمز از تخریب لایه های قرمز رنگ واحدهای قدیمی تر حاصل شده اند ولی بیشتر آنها توسط فرایندهای دیاژنتیک و پس از دفن رسوبات گسترش پیدا کرده اند. براین اساس این سازند در زمان نهشتهشدن دارای رنگ قرمز، به صورتی که امروز مشاهده می شود، نبوده است.