سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صامع یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

بطور کلی از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با رفتار شهروندی سازمانی این طور استنباط می گردد که رفتار شهروندی سازمانی OCB عبارت است از مجموعه ای از رفتار های مطلوب و خوشایند بصورتی که منجر به اثربخشی سازمانی گردد اما نکته ای که باید بدان اشاره نمود آن است که تاکنون در رابطه با خود زمینه های ایجاد رفتار شهروندی سازمانی تحقیقات همه جانبه ای صورت نگرفته است و مقالاتمتعددی هریک از زوایای خاص آن را مورد کنکاش قرارداده اند بنابراین مقاله حاضر تلاش بر ان دارد تا با اقتباس ازتحقیقات صورت گرفته تعاریف متعدد موجود در ادبیات موضوعرفتار شهروندی سازمانی ابعاد مختلف و برداشتهای متفاوت از موضوع را مورد بررسی قرار دهد و برمبنای بحث و بررسی حول این ابعاد مختلف بتواندزمینه های بروز رفتار شهروندی سازمانی را ارائه نماید با در دست داشتن این زمینه ها مدیران سازمان ها قطعا این توانایی را خواهند داشت که با رفتار شهروندی سازمانی با دیدی وسیع تر و اگاهانه تر برخورد نموده و از بهره لازم را به منظورافزایش عملکردکارکنان خود کسب نمایند.