سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر ایرج سلطانی – مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فولاد مبارکه
سید اکبر موسویان – کارشناس ارشد مدیرین صنعتی و رئیس اداره حقوق و دستمزد ذوب آهن اصفهان

چکیده:

اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان به عنوان مکانیزمی تعیین کننده در اختیار مدیریت سازمان و در جهت رشد و ارتقاء کیفیت و کمیت عملکرد منابع انسانی بر کسی پوشیده نمی باشد. به طوری که اعمال مدیریت در سازمان، بدون ارزیابی عملکرد همانند هدایت کشتی بدون ابزار ناوبری قلمداد می گردد. از جمله نکات قابل توجه و مهم برای اثر بخش نمودن استقرار نظام ارزیابی عملکرزد کارکنان در گام نخست بررسی دقیق زمینه های انسانی و ساختاری آن در هر سازمان می باشد، در این راستا از جمله سازمانهای بزرگی که ایجاد نظام ارزیابی در آن به عنوان یک محور استراتژیک منابع انسانی، حیاتی و قابل لمس است، شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد، در پژوهشی از منظر مدیران، سرپرستان و کارشناسان، زمینه های استقرار و پیاده سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار گرفته و عوامل ساختاری تحقق آن در شرکت استخراج گردید.