سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرمختار حسینی –
امیر سحابی –
فرنوش کرمی فرد –

چکیده:

با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت جهان و اینکه طی ۲۰ سال آینده بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند شد و حرکت به سوی جامعه مصرفی بشر را در حال حاضر با مشکلی جدی بنام پسماندها ماجه ساخته است. پسماندهای تولیدی توسط بشر از آلاینده های مهم تلقی گردیده به طوریکه در نتیجه دفع غیربهداشتی آنها در محیط زیست سلامت و بهداشت آب، خاک و سایرموجودات زنده تهدید می گردد و این مشکل در کشورهای در حال توسعه به صورت حادتر جلوه گر می باشد. در امر فرهنگ سازی یکی از مسائل مهم پرداختن به امر بازیافت می باشد که مردم علاقمند به اجرای آن در محلات و منازل هستند و دلیل عمده آن در محلات با سطح فرهنگ بالا و درآمد بیشتر آشنائی با اهمیت و اهداف آن نظیر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی، آلودگی محیط زیست و استفاده غیربهداشتی مجددو در محلهای کم درآمد شهر بدلیل کسب درآمد جنبی به منظور جبران بخشی از هزینه های روزمره خانوارها می باشد. برای اعمال مدیریت صحیح پسماندها علاوه بر حضور ارگانهای زیربط دولتی بعنوان بازوی اجرائی قوی مشارکت توده مردم ضروری می باشد. چنانچه در بعضی از کشورها این مشارکت در حد اعلای خود مشهود است. در این پژوهش هدف بررسی میزان علاقمندی و آشنائی مردم به امر مشارکت در مدییت پسماندها بود که باین منظور پرسشنامه ای با ۱۱ سوال طرح و در مناطق چهارگانه شهری بین خانوارها توزیع گردید. با توجه به اینکه تا کنون در زمینه فرهنگ سازی مدیریت پسماندها در استان آذربایجان غربی پژوهشی انجام نگرفته بود، لذا شهر ارومیه (مرکز استان) با جمعیتی در حدود ۵۸۸۰۰۰ نفر به عنوان سایت مطالعاتی انتخاب گردید و با پخش فرمهای نظرسنجی در بین مردم در چهار منطقه شهرداری نظر شهروندان را در خصوص مسائل اولیه مدیریتی جویا شدیم. (نمونه فرم پیوست می باشد) پس از جمع آوری فرمها و آنالیز پاسخها نتایج نشان داد که: ۸۸/۲۵ درصد مردم به زیبائی محله شهر خود خیلی زیاد اهمیت می دهند و ۹/۲۵ درصد کم اهمیت و ۲/۵ درصد مردم به این موضوع بی اهمیت بودند. ۸۵/۵ درصد مردم نظرشان این بود که زباله ها بصورت روزانه از منازل جمع آوری شود. ۷۷/۵ درصد مردم شهر موافق جداسازی زباله در منازل بودند و در مورد زمان مناسب جمع آوری زباله ها از منازل ۶۴/۵ درصد مردم اواخر شب را پیشنهاد نمودند، ۶۲ درصدمردم نظرشان این بود ه از جداسازی زباله ها توسط افراد دوره گرد بایستی جلوگیری شود، ۶۰/۵ درصد مردم بازیافت زباله ها را در اقتصاد کشور خیلی مؤثر دانستند و در نهایت ۸۲/۷۵ درصدمردم موافق جریمه نمودن متخلفین از جمع آوری بازیافت و دفع بهداشتی زباله بودند.