سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریده عباسی – سازمان توانیر
زینت اثباتی – وزارت نیرو

چکیده:

مشارکت کارکنان در امور سازمانی و باور به برتری عقل جمع بر رأی فرد و اعتقاد به نقش استراتژیک نیروی انسانی، به منزله ارزشمندترین سرمایه و عامل مهم رقابتی درسازمان، مدیران را پذیرای پرورش توانایی های انسان در فضایی مشارکت جویانه می کند. از آنجا که امروزه موضوع
مشارکت در کشورمان به ضرورتی ملی مبدل شده است و به علاوه چون صنعت برق در توسعه پایدار کشور نقشی اساسی و پیشگام برعهده دارد، بررسی زمینه های مشارکت کارکنان وزارت نیرو در امور سازمانی واجد اهمیت است . از این رو مقاله حاضر به بررسی زمینه های مشارکت کارشناسان در امور سازمانی بخش برق (سازمان توانیر، شرکت های برق منطقه ای تهران، هرمزگان، خراسان، فارس، گیلان و آذربایجان) طی سالهای ١٣٧٩١٣٨٠ پرداخته و از روش زمینه یابی سود جسته است.