سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه تبریز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسل
منصور مجتهدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
علی عامری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و ۲۰ کیلومتری شمال غرب شبستر واقع شده است. این منطقه از لحاظزمین شناسی بخشی از زون ساختمانی البرز غربی – آذربایجان محسوب می شود. ترکیب سنگ شناسی توده نفوذی، آلکالی گرانیت و گرانیت تعیین شده است. مطالعات کانی شناسی و پتروگرافی نشان می دهدکه بافت عمده سنگها گرانولار و کانی اصلی تشکیل دهنده آنها ارتوز پرتیتی است. حضور گسترده پرتیت حاکی از کم بودن فشار بخار آب در توده می باشد. تنشهای وارده بر سنگدر اکثر نمونه ها بصورت پدیده میلونیتیزاسیون و خرد شدندانه های کوارتز و همچنی ایجاد ماکل های ثانویه در پلاژیوکلازها مشاهده می شود. بوجود امدن پدیده هایی مانندخاموشی موجی در کوارتز و ایجادشستگی در کانی هایی نظیر فلدسپات که معمولا توسط کانی های تبلور مجدد یافته کوارتز و بیوتیت پر شده اند، همچنین حضور زون میلونیتی از پدیده هایی است که نشانگر وقوع تغییر شکل درحالت جامد می باشد. مشاهده بافت گرانوفیری در بعضی از قسمتهای توده نشان می دهد که این توده در عمق کمی جایگیری کرده است. گرانیت موردمطالعه از نوع گرانیتهای درون صفحه ای با ویژگی تیپ A می باشد که در یک محیط کششی مرتبط با ریفت جایگیری کرده است. مطالعات انجام یافته منشا ذوب بخشی پوسته تحتاتی با ترکیب تونالیتی – گرانودیوریتی را برای این گرانیتها نشان میدهد.