سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده ی علوم پایه، گروه زمین
شهناز مولایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده ی علوم پایه، گروه زمین

چکیده:

معدن باریت ورده کردان کرج از ذخایر باریت در زون البرز مرکزی است که مطالعات صحرایی ، پترو گرافی و هاله ی دگر سانی آن را در شمار معادن رگه ای گرمابی قرار می دهد . سازند در بر گیرنده ی رگه های باریت توفهای سبز کرج با سن ائوسن میانی می باشد . کانی سازی در این معادن به صورت پر کننده ی فضای خالی در امتداد گسلهای منطقه و در دو مرحله صورت گرفته است . روند گسلهای منطقه از همان روند گسلهای البرز مرکزی (شمال غرب ، جنوب شرق ) تبعیت می کند . در منطقه چهار رگه ی اصلی وجود دارد و بقیهی رگه ها فرعی هستند . بیشترین ذخیره ی موجود در رگه ی شماره ی یک قرار دارد وزن مخصوص متوسط باریت ۴/۲gr/ cm و میزان ذخیره ی معدن ۲۰۰۰۰ تن می باشد . از آلتراسیونهای موجود در جوار رگه ها میتوان به آلتراسیونهای هماتیتی ، کا ئولینیتی و کربناتی اشاره نمود .