سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

اکبر نظمی آذر – شرکت معدنی کان آذر تبریز و گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – دانشگاه تبریز گروه زمین شناسی
فرهاد ملک قاسمی – دانشگاه تبریز گروه زمین شناسی
منصور مجتهدی – دانشگاه تبریز گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شمال غرب ایران و ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است که از نظر زمین شناسی بخشی از زون ساختاری البرز غربی-آذربایجان به شمار می رود. توده گرانیتوییدی یاریم قیه در طی دوران سوم در نتیجه حرکات بعد از کوهزایی فاز پیرنه در سنگ های دگرگونی ناحیه ای کهر (میکاشیست، اسلیت، فیلیت) جایگزین شده است. با توجه به شواهد صحرایی، مطالعات میکروسکوپی و نتایج تجزیه ها، مشخص شده که سنگ های گرانیتی منطقه جزوسری کالک آلکان و با پتاسیم بالا می باشد. از لحاظ زمینساختی این سنگ ها به گرانیتوییدهای ناکوهزایی تعلق دارند و جزو گرانیت های تیپ WPG3 به شمار می روند. در مناطقی که توده گرانیتی به درون سنگ های دگرگونی فوق نفوذ کرده است سبب دگرگونی همبری در آنها شده و کانی زایی میکاها را نیز سبب شده است. تجزیه چند نمونه از میکاها به روش الکترون میکروپروب نشان داده است که این میکاها از نوع فلوگوپیت می باشند.