سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی امامعلی پور – عضو هیئت علمی گروه معدن دانشگاه ارومیه و کارشناس ارشد مهندسین مشاور
جعفر عبدالهی شریف – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
جابر مسعودی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

کانسار تیتانیوم – فسفات (ایلمنیت – آپاتیت) قره آغاج مورد بررسهای زمین شناسی ، اکتشافی و کانه آرائی مقدماتی قرار گرفته است. این کانسار ماهیت ماگمائی داشته و در پیوند با مجموعه آذرین نفوذی بازی – فوق بازی با اختصاصات ژئوشیمیایی آلکالن سدیک تشکیل یافته است. واحد فوق بازی با ترکیب سنگ شناسی ورلیت بعنوان سنگ میزبان کانیزائی مطر بوده و با توجه به طبیعت ماگایی کانی زائی این واحد سنگشناسی خود بعنوان کانسنگ ایلمنیت – آپاتیت در نظر گرفته یمشود. تکوین مجموعه بای – فوق بازی یاد شده و ژنژ کانسار با فرآیند های ماگمائی مختلف چون ناآمیختگی مایعات، تفریق و تبلور، پالایش فشاری و متاسوماتیسم در مراحل نهائی همراه بوده است. با توجه به بررسیهایبعمل آمده و درقیاس با کانسارهای مشابه، این کانسار در ردیف ذخایر بزرگ و استثنائی دنیا قرار گرفته و از اهمیت علمی و اقتصادی بسزائی برخوردار است.