سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قادر حسین زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

کانسار مس انجرد بر روی کمربند فلززایی ایران (کمربند طارم – قره داغ) و در حد فاصل معادن سونگون و مزرعه قرار گرفته است. قدیمیترین تشکیلات منطقه شیلها و آهکهای کرتاسه فوقانی بوده که بر روی آنها توده های آتشفشانی پیروکلاستیک ائوسن قرار گرفته اند. در زمان الیگوسن نفوذ توده شیورداغ و دگرگونی مجاورتی و فعالیت گرمایی حاصل ازآن سبب ایجاد اسکارن مس شده است که تجزیه مودال توده نفوذی و مطالعات پترولوژیکی ، آن را کوارتز مونزونیت از سری کالکوآلکالن تعیینکرده است. جوانترین تشکیلات منطقه را بازالتهای کواترنری تشکیل می دهد. اندواسکارن بصورت باریکه ای منقطع بعرض کمتر از نیم متر در حاشیه توده آذرین و اگزواسکارن شامل توده وسیعی است که شاخصترینکانیهای آن گارنتهای آنیزوتروپ، پیروکسن ها و اسکاپولیت و کانیهای ثانویه اکتینولیت، اپیدوت، کلریت و کلسیت می باشند. از نظر کانی شناسی پیریت، کالکوپیریت، مولیبدنیت، کالکوسیت، مگنتیت و گوتیت را تشخیص داد. این اسکارن را بر اساس پتروگرافی میتوان جزء اسکارنهای کلسیک طبقه بندی نمود.