سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول اجل لولیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
جعفر غیومیان – دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
محمود هاشمی – استادیار کروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
محمود وفائیان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی های محلی ژئوتکنیکی بعنوان یکی از مراحل اساسی در احداث پروژه های عمرانی اعم از احداث ساز های متمرکز و شریانهایحیاتی نظیر جاده ها، تونل ها و خطوط انتقال می باشد. عدم توجه کافی به این بررسی ها منجر به بروز مشکلاتی در اجرای پروژه های می گردد. مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات گمانه ها و تراشه های موجود به بررسی آبرتهای منطقه شرق اصفهان از نقطه نظر زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی می پردازد با استفاده از نمونه های حاصله از گمانه ها اقدام به انجام آزمایشاتی از قبیل دانه بندی،حدود آتریگ، تراکم، برش مستقیم و تحکیم گردیده است. در این راستا با تعیین پارامترهای خاک می توان یک مقطع عرضی مربوط به آبرفتهای شرق اصفهان ترسیم نمود که در آن خصوصیات زمین شناسی مهندسی آبرفتها در اعناق مختلف بیان می شود و به وسیله آن مهندسین طراح سازه پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی و توسعه شهری و مکانیکی منطقه ای می توانند یک طراحی بهینه از لحاظ اقتصادی و ایمنی داشته باشد.