سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احسان بردبار – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
نسرین جمی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
کمال گنجعلی پور – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
حسن محمدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

اولین گام هر پروژه ی عمرانی شناخت شرایط زمین ساختگاه آن می با شد . برای شنا سایی مشخصات لایه های زیر سطحی اقدام به حفر گمانه می گردد . مشخصات هر گمانه به تعداد و عمق آن مربوط است که با توجه به نوع پر وژه و اهمیت آن به صورت بهینه تعیین می شود . پس از حفر گمانه ها در زمین مورد نظر، نمونه های بدست آمده از آنها به دقت مورد آزمایش قرار می گیرند . بر اساس نتایج بدست آمده وضعیت لایه های زیر سطحی تعیین و پارامترهای طراحی ارائه می گردند . کاربرد این پی احتیاج به قضاوت صحیح مهندسی در تفسیر نتایج در مهندسی اطلا عات کسب شده از لایه های زیر سطحی خاک دارد . تفسیر نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی نمونه های بدست آمده از ۶ گمانه ۱۵ متری وهمچنین نتایج حاصل از آزمایشات صحرایی ساختگاه شهرک ولیعصر اصفهان موضوع این مقاله می باشد .