سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میر علی اصغر مختاری – واحد اکتشافات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مطالعاتی در حد فاصل طول جغرافیای ۵۵ ۴۷ درجه تا ۴۸ درجه شرقی و عرض جغرافیای ۴۸ ۳۷ درجه تا ۵۵ ۳۷ درجه شمالی، در شمالشرق میانه و جنوبشرق سراب واقع گردیده است. در این ناحیه فوران گدازه های آتشفشانی با ترکیب اسیدی از میوسن شروع گردیده است. قبل از خروج گدازه ها، سنگهای آذرآواری و ایگنیمبرایت در سطح زمین گسترش یافته اند. فعالیتهای ولکانیکی مربوط به پلیور-کواترنر با ترکیب بازیک نیز در برخی قسمتها، سطح واحد فوق را می پوشاند. شواهد پتروگرافیکی، پترولوژی و روابط صحرایی نشان می دهند که ماگمای اولیه از ذوب بخشی پوسته قاره ای و در طی یک فاز کششی به سطح زمین راه یافته است. همچنین روابط تکتونوماگمایی، حاکی از وقوع یک فوران انفجاری است که با ایجاد کالدرای انفجاری همراه می باشد. گدازه های اسیدی سریعا سرد شده، باعث بوجود آمدن سنگهای شیشه ای نظیر ابسیدین، گردیده است و این سنگها در مجاورت آبهای جوی و ماگمایی، آبگیری کرده و به پرلیت تبدیل شده اند( پرلیتیزاسیون).