سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام قائم مقامیان – کارشناس اداره ارزیابی واطلاعات
کرامت میجانی – کارشناس ارشد بیابان زدائی وعضو اداره مطالعات مدیریت آبخیزداری سازمان
مهدی شهسواری – مدیر آبخیزداری سازمان جهادکشاورزی استان کرمان
محمدرضا امینی زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی مدیریت آبخیزداری سازمان جهاد کشاورزی

چکیده:

رشد جمعیت و افزایش روز افزون به نیازهای غذایی و انرژ ی منجربه بهره برداری بیش از حد از پوشش گیاهی وخاک شده که فرسایش شدید خاک و تولید رسوب فراوان را بدنبال داشته است علاوه بر از دست دادن خاک ، بروز سیلاب ،کاهش دبی پایه رودخانه ها و چشمه ها و قنوات وتشدید اثر خشکسالی ها از عواقب فرسایش خاک می باشد . اس تان کرمان مساحتی بالغ بر۱۸/۳ میلیون هکتار داشته که۱۳/۷ میلیون هکتار آنرا آبخیزها تشکیل می دهند . به طور متوسط سالانه ۲۱۰ میلیون تن فرسایش آبی در حوزه های آبخیز و ۷۵ میلیون تن رسوبات حمل شده به پائین دست آبخیزها برآورد شده است . از انواع فرسایشها در این اس تان زمین لغزشها بوده که تاکنون بیش از ۱۸۰ مورد توسط مدیریت آبخیزداری استان ثبت شده است . این زمین لغزشها خساراتی به ۶۱ واحد مسکونی، ۵۱ هکتار باغ، ۱۱۳ هکتار اراضی زراعی، ۱۴ کیلومتر کانال آب و غیره وارد نموده اند. در این مقاله انواع حرکات دامنه ای و ع وامل موثر در وقوع زمین لغزشها و روشهای علاج بخشی و پایدار سازی آورده شده است