سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم فتاحی بندپی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه
مهرداد صفایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

دراین تحقیق لغزشهای به وقوع پیوسته در جاده روستایی گلوگاه – فیروزجا و دو محور فرعی مجاور مورد بررسی قرار گرفته است جاده سازی بدون توجه به مسائل زمین شناسی ، تغییر کاربری زمین و عبور از مناطق لغزشی قدیمی از مهمترین عوامل بروز این لغزشها می باشند. از حدود تقریبا ۲۰ لغزش موجود در مسیرهای مورد بررسی عملیات تثبیت در مورد چند لغزش صورت گرفته که در مورد یکی از مهمترین آنها به علت در نظر نگرفتن زهکش مناسب باعدم موفقیت همراه بوده است.