سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد علی پور – کارشناس ارشد خاک و پی شرکت مهندسی انرشیمی
رضا اسماعیل آبادی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

زمین لغزه مورد بررسی در منطقه نگین پارک از شهرک ولیعصر تبریز واقع است. مطالعه این زمین لغزه با بررسیهای اولیه ، انجام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات موجود و سوابق شیب آغاز شده است. سپس این اطلاعات جهت تغیین نوع و شکل لغزش طبقه بندی گشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا جهت روشنتر شدن ابعاد و شکل لغزش اقدام به تحلیل برگشتی شیب شده و پارامترهای مقاومتی خاک محل کالیبره شده است. تحلیل پایداری شیب بر اساس روش تعادل حدی با استفاده از نرم افزاری که در این زمینه نوشته شد ، صورت گرفته است. برنامه کامپیوتری مذکور بر مبنای روش تحلیلی بیشاپ استوار بوده و در تهیه آن سعی شده است تا محدودیتهای نرم افزارهای موجود نظیر شکل شیب ، لایه بندی خاک و تعداد قطعات مورد تحلیل وجود نداشته و برنامه ای جامع باشد. در مرحله بعد شیب موجود آنالیز گشته و احتمال بروز ناپایداری در آن مسلم شد. از این رو پیش بینی تمهیدات لازم جهت پایدارسازی شیب ضروری مینمود. سپس روشهای مختلف پایدارسازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت دو گزینه جهت پایدارسازی شیب پیشنهاد شده است