سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فرهاد علی پور – کارشناس ارشد خاک و پی
علی کمک پناه – همکار بخش ژئوتکنیک موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله استا

چکیده:

شهرک ولیعصر در شمال شرقی شهر تبریز واقع بوده و ازشهرکهای جدید الاحداث و درحال گسترش می باشد. بدلیل موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی زمین در این منطقه ، اغلب جهت ساختها خاکبرداری و خاکریزهای متنابهی صورت گرفته که موجب بروز چند زمین لغزه بزرگ گردیده است. از جمله مهمترین این زمین لغزه ها ، زمین لغزه کوی نگین پارک میباشد. تاریخچه وقوع زمین لغزه فوق به سالهای ۶۹ و ۷۰ باز می گردد. ووقع لغزشهای اولیه در این سالها موجب تخریب چند ساختمان در حال احداث در بالا دست شیب و ایجاد خسارت قابل توجه در ساختمانهای مجاور شیب گشته است. ریزشهای موضعی بتدریج موجب پیشروی گسیختگی بسمت بالا دست شده و اسکارپهای عمیقی در بالادست شیب ایجاد نموده که خانه های بالادست شیب را با خطر جدی مواجه ساخته است. در پایین دست شیب نیز جهت احداث یک مجتمع آپارتمانی ۴ طبقه، پای شیب خاکبرداری شده است که خود یکی ازچند عامل بروز زمین لغزه بوده است.
زمین لغزه کوی نگین پارک بدلیل شیب، وسعت و گستردگی زیاد آن و نیز بجهت فاصله کم ساختمانهای بالا و پایین و عمق زیاد لغزش از جمله مشکل آفرین تر لغزشها در منطقه بوده است و همین امر موجب پیچیدگی تحلیل و پایدارسازی آن گردیده است.
طی روند بررسی زمین لغزه فوق سوابق ، تاریخچه و علل بروز ناپایداری شناخته شده و عوامل دخیل در آن مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به این عوامل روش مناسب پایدارسازی پیشنهاد شده است.