سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر اخلاصی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
سحر جامی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از چالش هایی که صنعت سیمان امروزه با آن روبرو می باشد مدیریت زنجیره تامین می باشد . در این زمینه مسائلی همچون هزینههایحمل و نقل . تمایز و تنوع محصول . سطح خدکات قابل ارائه و رقابت شدید قیمتی می وتند با پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین مناسب بهبود پیدا کند . فقدان مدیریت زنجیره تامین و سیستمهای مدرن حمل و نقل صنعت سیمان کشورمان را با مشکلات جدی همچون نوسان و تفاوت شدید قیمت در نواحی مختلف . عدم تحویل به موقع سیمان و وقفه در اجرای پروژه های عمرانی مواجه کرده است . این مقاله به بررسی و طراحی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک می پردازد . بدین منظور سه مرحله جهت طراحی زنجیره تامین در سطح استراتژیک پیشنهاد شده است .