سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قره داغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
سمیه مرادیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و کارشناس

چکیده:

امروزه با توجه به اهمیت مقوله تحقیقات مریوط به بذور گیاهان مرتعی در دنیا، ضروری به نظر میرسد که در کشور ما نیز تحقیقات کاربردی در رابطه با میزان جوانه زنی واستقرار بذور درشرایط مختلف کم آبی و شوری طراحی و اجرا گردد تا بتوان گونه های علوفه ای خوشخوراک ومقاوم به خشکی و شوری را شناسایی یا ایجاد نموده و در مناطق خشک و نیمه خشک کشور برای احیاء مراتع کم بازده استفاده نمود. هدف از انجام این تحقیق بررسی قدرت جوانه زنی ١٩ گونه مرتعی تحت شرایط آزمایشگاه و با استفاده از آزمون جوانه زنی و بررسی میزان بنیه بذر دو گونه مرتعی Atriplex canescense مربوط به دو تاریخ جمع آوری ١٣۶۴ و ١٣٨٠ و گونه Kochia prostrata مربوط به دو تاریخ ١٣٧۴ و ١٣٨٠ به روش هدایت الکتریکی میباشد. برای هر یک از بذور استانداردهای لازم در آزمون جوانه زنی از قبیل درجه حرارت، تاریخ اولین وآخرین شمارش و تیمارلازم برای جوانه زنی از کتاب مؤسسه ISTA استخراج گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که گونه های جنس درمنه دارای قدرت جوانه زنی خوبی می باشند ودرصد جوانه زنی تمام گونه های این جنس بالای ۶٠ درصد می باشد .کمترین میزان جوانه زنی مربوط به گونه های Kochiaprostrata وبالاترین مقدار مربوط به Artemisia desertii با ٩٠ درصد می باشد. در مورد آزمون بنیه بذر نیز نتایج نشان داد که در گونهآتریپلکس با گذشت زمان میزان بنیه بذر کاهش مییابد