سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا زندی فر – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
محمدولی ولی زاده – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
محمدعلی برقی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

در هاله دگرگونی مجاورتی اطراف گرانودیوریت های روستای حسن آباد یزد، فراوانی بلورهای گارنت در زون های مختلف دگرگونی قابل توجه می باشد، آه برخی از این بلورها زونینگ واضحی را نشان می دهند. نتایج حاصل از آنالیز های نقطه ای گارنت ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از مرکز به سمت حاشیه نشان داد آه گارنت ها متعلق به سری گراندیت می باشند، و تغییر ناگهانی عناصر Al و Fe از مرکز به سمت حاشیه نشان دهنده تشکیل منطق هبندی گارنت ها در هنگام رشد بلور می باشد، ولی در اطراف شکستگی ها در اثر نفوذ آبگون ها منطقه بندی به طور موضعی از بین رفته است. بررسی های انجام شده بر روی تغییرات عناصر از مرآز به حاشیه بلور نشان می دهد که عامل اصلی ایجاد منطقهبندی نوسانی در گارنت های مورد مطالعه، ناآمیختگی در سیستم دوتایی گروسولار- آندرادیت بوده و با تغییر در ترآیب آبگون های گرمابی ادامه یافته است.