سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سارا مانی کاشانی – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا
علی اصغر سپاهی – دکتری پترولوژی از دانشگاه تربیت معلم تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه بو

چکیده:

منطقه مورد مطالعه(خاکو) در جنوب شهر همدان در پهنه دگرگونی موسوم به زون سنندج- سیرجان قرار گرفته است. مجموعه سنگ های آذرین نفوذی الوند که بخش عمده آن را سنگ های گرانیتی (گرانیتوئیدها) تشکیل می دهند و از سنگ های مافیک(انواع گابرو)، حد واسط (دیوریت و کوارتز دیوریت) و فلسیک (انواع گرانیتوئید و دایک های پگماتیتی-آپلیتی) تشکیل شده است. پیرامون این مجموعه پلوتونیک را سنگ های دگرگونی مجاورتی و ناحیه ای با درجه دگرگونی پایین تا بالا فرا گرفته است که از وقایع دگرگونی ناحیه ای و دگرگونی مجاورتی پی در پی ( در اثر نفوذ توده های گابرویی، دیوریتی و گرانیتی) متاثر شده اند و زون های دگرگونی ناحیه ای و مجاورتی در آن دیده می شود. دو زون کردیریت و کردیریت ارتوز از زون های شاخص دگرگونی مجاورتی در منطقه مورد نظر می باشد که با توجه به حضور سایر کانی های شاخص به چند زیر زون تقسیم می شوند.