سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی حسنی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
صدیقه برهانی –

چکیده:

زیردست یکی از خصوصیات مههم پارچه می باشد که معمولا بصورت ذهنی اندازه گیری و بیان میشود تلاشهای بسیاری برای ارتباط دادن زیردست با پارامترهای کمی قابل اندازه گیری پارچه مثل خواص فیزیکی مکانیکی و اصطکاکی صورت پذیرفته است دراین تحقیق ۱۵ پارامترفیزیکی مکانیکی و اصطکاکی بیش از صدپارچه فاستونی از کارخانجات مختلف اندازه گیری شده است و ارزیابی ذهنی زیردست این پارچه ها توسط تعدادی از کارشناسان و مصرف کنندگان انجام گرفته است برای ارتباط دادن پارامترهای اندازه گیری شده و زیردست از روش شبکه های عصبی استفاده شده است نتایج حاصله نشان میدهد که با استفاده از این روش با دقت نسبتا خوبی می توان زیردست پارچه هار ا پیشگویی نمود و انتظار می رود با افزایش تعدادپارچه های مورد آزمایش این دقت بیشتر شود.