سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد محبوبی – وزارت صنایع و معادن، مرکز صنایع نوین
سیدکامران باقری – پژوهشگاه صنعت نفت ، معاونت فناوری و امور بین الملل

چکیده:

سرعت بخشیدن به ت وسعه تکنولوژی در سیستم ملی نوآوری ایران نیازمند ساز و کارهای تأمین مالی مناسب است . در این میان، ” سرمایه گذاری ریسک پذیر “ می تواند بعنوان یکی از کارآمدترین راهکارهای ت أمین سرمایه شرکتهای کوچک و متوسط نوپا و تکنولوژی – محور، کمک شایانی به توسعه اقتصادی و تکنول وژیکی کشور نماید . اما رونق یافتن سرمایه گذاری ریسک پذیر در هیچ کشوری به خودی خود و اتفاقی بوقوع نپیوسته ، بلکه این امر ماحصل سیاستگذاریهای کلان و برنامه ریزیهای هوشمندانه و فراهم آمدن الزامات و زیرساختهای مربوطه بوده است . در این مقاله ابتدا مفهوم سرمایه گذاری ریسک پذیر بیان می شود . سپس زیرساختهای لازم برای شکل گیری و توسعه آن معرفی می گردد . همزمان به بررسی این زیرساختها در ایران پرداخته و ضعفها و کاستیهای موجود بیان می گردد . در انتها نیز سیاستها و راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل زیرساختها و ترویج سرمایه گذاری ریسک پذیر در کشور پیشنهاد می گردد