سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
بنت الهدی علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی بازاریابی و صادرات گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نورساری

چکیده:
با در نظر گرفتن افزایش تولید سیمان کشور و همچنین رشد حدود ۷۳ درصدی صادرات سیمان و کلینکر در سال ۲۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته برنامه ریزی و انتخاب بهترین استراتژی در امر تولید و فروش و اقدامات مناسب در امر صادرات برای صنعت سیمان در سال های آتی بسیار ضروری خواهد بود. در این مقاله سعی شده است تا با نگاهی گذرا به روند و ساختار صنعت سیمان و کارخانجات کشور راهکارهایی برای حضور پررنگ تر در بازار های صادراتی پیشنهادگردد