سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا نصرآزادانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی ساختاری تلاطم در یک تانک همزن دار است . مطالعات در تانکی که از نظر هندسی مشابه راکتورهای پلیمریزاسیون تعلیقی pvc پتروشیمی بندر امام است انجام شده است . این تانک دارای یک همزن با سه پره منحنی شکل و دو بافل کوتاه منحنی شکل در بالای تانک است . سرعت لحظه ای سیال با استفاده از سرعت سنج فیلم داغ در نقاط مختلف تانک و برای زوایای مختلف بافل ها اندازه گرفته شده است و با کاربرد روش VITAبه عنوان یکی از روش های متوسط گیری شرطی بر مقادیر سرعت لحظه ای به دست آمده ، فرکانس ساختارهای همبسته تعیین شده است . نتایج نشان می دهد که فرکانس ساختارهای همبسته با دور شدن از همزن در جهت محوری کاهش می یابد . از طرف دیگر فرکانس ساختارهای همبسته با افزایش زاویه بافل ها از ۶۰درجه به ۹۰درجه و سپس به ۱۲۰درجه کاهش می یابد . این امر نشان می دهد که هنگامی که بافل با زاویه ۶۰درجه قرار می گیرند اختلاط سیال داخل تانک بهتر انجام می شود .