سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد فتاحی – پژوهشکدة سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – پژوهشکدة سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح الله مضطرزاده – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش، بخش غنی از بیسموت سیستم شبه سه تایی اکسید بیسموتاکسید اربیماکسید ایتریم، با هدف معرفی سرامیک های با ساختار FCC ، بررسی شده است . نتایج به دست آمده از پراش پرتو ایکس، در دمای اتاق و دمای بالا، و همچنین آنالیز حرارتی، نشان می دهد که با افزودن توام %۱۱/۵ مولی از اکسیدها ی اربیم و ایتریم به اکسید بیسموت با نسبت ۴ به ۵ ، فاز FCC از دمای محلول سازی در ۸۵۰ درجة سانتیگراد تا دمای اتاق پایدار می شود . این مقدار، برابر حداقل افزودنی های مورد نیاز برای پایدارسازی فازی در این سیستم شبه سه تایی است، که از میزان افزودنی مورد نیاز در دو سیستم شبه دوتایی Bi2O3-Er2O3 و Bi2O3-Y2O3 به مراتب کمتر است . در این سیستم نوین، کاهش مقدار افزودنی ها موجب افزایش رسانایی اکسید بیسموت پایدار شده، نسبت به سیستم های سنتی شده است .