سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
هادی عربی – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند

چکیده:

ابررسانای گرم YBa2Cu3O6+x نسبت به تغییر اکسیژن حساس می باشد، بطوریکه با تغییر مقدار اکسیژن ساختار بلوری آن تغییر می نماید. پراش اشعه ایکس و نوترون در انرژیهای بالای ۱۰۰Kev شش ساختار بلوری پیشنهاد می کند که عبارتند از : تتراگونال ، اورتورومبیک I، اورتورومبیک II، اورتورومبیک III ، اورتورومبیکV و اورتورومبیکVIII . این ساختار های بلوری با تغییر مقدار اکسیژنماده بدست می ایند. استفاده از مدل دو بعدی ASYNNNI با روش مونت کارلو وجود سه ساختار تتراگونال ، اورتورومبیکI و اورتورومبیک II در این ماده نشان می دهد. د راین مدل فقط صفحه اصلی Cu-O مورد بررسی قرار می گیرد. اما با استفاده از مدل توسعه یافته ASYNNNI شش فاز بلوری آن بدست می آید. در این مقاله با استفاده از مدل ASYNNNI به مطالعه مدلهای نظری ارائه شده پرداخته ایم و ساختارهای بلوری را که از هر مدل بدست می آید را بررسی می نماییم.