سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد خوئینی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین فرمان – دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

لایه گرافنکه یک بلور گرافیت دو بعدی است هنگامیکه به شکل استوانه در اید، یک نانو لوله کربنی تک دیواره را تشکیل می دهد. خواص الکترونی و مکانیکی نانو لوله های کربنی تابع پارامترهای خنسدی مانند طول وقطر و کایرالیتی می باشند. در این مقاله با ارائه یک الگوریتم مناسب، مختصات نانو لوله کربنی را محاسبه می کنیم. سپس بر اساس معادله دبای، طرح های پراش را برای نانو لوله های تک دیواره به دست می آوریم.