سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود علی اف خضرایی – دانشجوی دکتری خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا صبورروح اقدم – دانشیار خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس
صادق میرزامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با استفاده از نفوذ همزمان عناصر سبک شامل نیتروژن، کربن و بور (با استفاده از روش الکترولیز پلاسمایی پالسی) لایه ای با سختی بیش از ۱۸۷۰ ویکرز برروی سطح تیتانیوم خالص تجاری ایجاد شد. ساختار این لایه و نانوکریستالهای آن با کمک روش پاسخ سطح مورد بررسی قرار گرفت. سطحهای مورد بررسی در این روش شامل غلظت تری اتانولآمین در الکترولیت (بین ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ گرم بر لیتر)، دمای الکترولیت (بین ۴۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد) و زمان عملیات (بین ۱۰ تا ۳۰ دقیقه) می باشند. بررسیها حاکی از کاهش اندازه نانوکریستالهای مختلط در اثر غلظت زیادتر تری اتانولآمین و دمای کمتر الکترولیت و زمان کمتر عملیات می باشند. همچنین مشخص شد که نسبت بیشتر طول به عرض منحنیهای توزیع نانوکریستالها یا به عبارت بهتر توزیع نانوکریستالها در اطراف مقدار یک مشخص همزمان با کاهش همین مقدار و همچنین کاهش اندازه نانوکریستالهاست. به زبان ساده تر این روش قابلیت کاهش اندازه نانوکریستالها به صورت همزمان با افزایش یکنواختی آنها را دارد.