سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

چکیده:

مشارکت سنتی درایران ریشه در تاریخ و فرهنگ غنی چندین هزارساله ان داشته که در اثر تغییرات و تحولات مختلف متکامل شده و تا اصلاحات ارضی تداوم یافته بود بطور کلی مشارکت سنتی برخاسته از اداب و رسوم و دین و فرهنگ اجتماعی یک جامعه است مشارکتدر قالب سنتی از یک حالت طبیعی برخوردار است یعنی در گذر زمان کنشهای فرهنگی الگوهایی را ایجاد کرده اند که یک نظام مشارکتی را بوجود اورده و در قالب آن امور اجتماعی جامعه انجام پذیر می شده است. با توجه به تغییرات و تحولات صورت گرفته در دوران مدرن نهاد سنتی با چالش روبرو شده و نهادهای جدیدی ایجاد شدهاند دربعضی از جوامع نهادهای جدید یا با الهام از نهادهای سنتی و یا از بطن آنها بوجود امدها ند و در بعضی از جوامع نهادهای جدید فی البداهه و به دور از محلهای سنتی در جامعه ایجاد شده و رشد کرده اند اگرچه مشارکت سنتی حالت طبیعی داشته و از بطن جامعه به وجود میامده است ولی بعد جدید مشارکت بیشتر توسط دولت ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی بوجود امده و مطرح شده اند.