سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صدیقه حسینی راوندی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی یوسفی –

چکیده:

امروزه استفاده از امواج میکروویو دربسیاری از پروسس های نساجی مانند خشک کردن و رنگرزی رایج شده است هدف از این مقاله بررسی ساختار فیزیکی الیاف پلی استرFOY) POY پس از قرار گرفتن درمعرض امواج میکروویو می باشد تغییر درساختار فیزیکی با تغییر خواص فیزیکی الیاف همراه است و لذا بررسی ان از این جهت حائز اهمیت است ساختارالیاف پلی استر پس از عمل با میکروویو از طریق اندازه گیری قطر ظرافت آرایش یافتگی شاخص تبلور و مشاهدات میکروسکوپ الکترونی و همچنین رفتار الیاف درواکنش تجزیه شیمیایی با متیل آمین مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشان میدهد که ساختاردراثر گرمایش میکروویو تغییر محسوسی نم ی کند ولی درمورد الیاف POY ساختار فیزیکی بدلیل قرارگرفتن درآبجوش که لازمه میکروویو است تغییر م یکند.