سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول ملک فر – گروه فیزیک اتمی و مولکولی، بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
حامد جباریها، – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
احمد بهرامی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
یاسر قاسمیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

چکیده:

از روش الکترو ریسندگی برای تهیه نانو الیاف کامپوزیتی حاوی نانو لوله های کربنی و پلیمر پلی وینیل پیرولیدون (PVP) استفاده شد. این فرآیند برای یافتن شرایط غلظت بهینه PVP برای ساخت نمونه مناسب انجام شد. نانو لوله های کربنی با استفاده از امواج مافوق صوت به صورت یکنواخت داخل حلال پخش شد. ریخت شناسی (مورفولوژی) الیاف با میکروسکوپ اپتیکی بررسی شد. همچنین ساختار نانو لوله های کربنی تهیه شده به روش رسوب گذاری تبخیر شیمیایی و نانو الیاف ریسیده شده با استفاده از طیف سنجی پس پراکندگی میکرو رامان مورد بررسی قرار گرفت