سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر علیرضا کرباسی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علی صمصامی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه کشورهای تولیدکننده خرما در جهان تلاش می‌کنند با شیوه‌های نوین بازاریابی، سهم خود را از عرضه جهانی این محصول افزایش دهند و جایگاه مناسبی را در بازار جهانی خرما به دست آورند. ایران یکی از دو کشور بزرگ تولید کننده و صادر کننده خرما در جهان است که می‌تواند نقش مهمی را در بازار جهانی خرما ایفا کند. کشورهایی نظیر مصر، عراق، عربستان، امارات و پاکستان رقبای ایران در بازار جهانی بوده و در سال‌های اخیر با فعالیت‌های گسترده خود توانسته‌اند بخشی از سهم ایران را در بازار جهانی خرما در تصاحب خود درآورند و باعث کاهش سهم ایران در این بازار شوند. در بازار صادراتی خرمای ایران، ساختار بازار خریداران خرما از ایران به صورت انحصار چندجانبه بسته بوده و کشورهای عمده متقاضی خرمای صادراتی ایران شامل امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، ترکیه و انگلستان می‌باشند که بیش از ۷۰ درصد بازار صادرات خرمای ایران را در انحصار دارند. البته در طی دوره مورد مطالعه تعداد کشورهای متقاضی خرمای صادراتی ایران به مراتب زیادتر شده اما شاخص‌های هرفیندال و نسبت‌های تمرکز نیز در بازار صادراتی افزایش یافته است و این امر بیانگر آن است که بازار صادراتی خرمای ایران در انحصار چند کشور وارد کننده تمرکز یافته است.