سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کاوه ارزانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ کارخانهجات کاشی فیروزه مشه
مسعود فولادکار – موسسه تحقیقات پر طاووس

چکیده:

با توجه به این که ایران دارای منابع غنی مواد اولیه قابل استفاده در صنعت کاشی می باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع داخلی، بدنه نوع خاصی از کاشی های مدرن با نام تخصصی کاشی های پرسلانی را فرموله نموده و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.
به همین منظور چند نوع مواد اولیه که آنالیز شیمیایی و مینرالی آنها مناسب ساخت کاشی های پرسلانی تشخیص داده شده انتخاب گردید و سپس خصوصیات هر نمونه از مواد اولیه از نظر استحکام خشک – استحکام پخت – جذب آب – انقباض پخت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مواد اولیه از نظر استحکام خشک – استحکام پخت – جذب آب – انقباض پخت مورد نظر انتخاب شده که پس از فرموله نموده نمودن و انجام آزمایشهای استاندارد بر روی آنها به ارزیابی نتایج پرداخته و بهترین نمونه انتخاب گردید، نمونه مورد نظر از جهت ساختاری با نمونه خارجی مقایسه گردید که نشان می دهد نمونه مورد نظر دارای پارامترهای قابل قبول می باشد.