سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اعظم خسروی – گروه فیزیک دانشگاه شاهد، تهران
محمد جان نثاری – دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، صفائیه، یزد

چکیده:

نانوبلورهای نیم رسانا به دلیل خواص فیزیکی جالب توجه و قابلیت کاربرد فراوان از دو دهه پیش تاکنون موضوع تحقیقات گسترده بوده اند. آلائیدن نانو بلورها با فلزات واسطه و نادرخاکی خواصنور تایی آنها را تحتتاثیر قرار می دهد. در این تحقیق به کمک روش شیمیایی مهار کردن، نانو بلورهای Cds آلائیده با نیکل تولید گردید. XRD نشان می دهد که مخلوطی از نانو بلورهای هگزاگونال و مکعبی تولید شده اند. به دلیل کوچک بودن بلورها، قله های نقش پراش پهن هستند. به کمک فرمول شرر، اندازه ذرات تخمین زده شده و از طیف جذب UV-VIS برای بررسی وابستگی گاف انرژی با اندازه بلورها بهره برده شده است.