سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

دانا صادق – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
حسین گنجی پور – گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور، گچساران
ابوالحسن نازش – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

یکی از روش های تولید نانوذرات و کنترل اندازه دانه ها روش شیمیایی مروطب با استفاده از مهارکننده مرکپتواتانول می باشد. در این تحقیق سولفید کادمیوم نانوساختار در ابعاد ۱ تا ۲ نانومتر تولید شده است. آلاییدن Mn از ۱ تا ۱۰ درصد مولی در سولفید کادمیوم انجام و پس از سنجش طیفهای جذب (UV-Vis)، تحریک و گسیل XRD ،PL و TEM به تحلیل آنها پرداخته و بهترین تحریک در ۳۴۰nm و بالاترین گسیل در ۶۸۰nm ثبت گردیده است. کاهش اندازه ذرات و طول موج جذب UV-Vis، افزایش انرژی گاف و افزایش شدت گسیل PL را به ازای افزایش درصد آلاییدگی نشان داده و یکنواختی توزیع ذرات و اندازه کوچک آنها توسط تصاویر TEM به خوبی نشان داده می شود.