سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحیده مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی

چکیده:

بیوسنسوردستگاهی است شامل یک جزء تشخیص مولکولی که در تماس مستقیم با یک مبدل فیزیکی است که جزء مورد شناسایی معینی را به یک سیگنال عموماً الکتریکی یا نوری متناسب با غلظت آن جزء تبدیل م یکند، که این روش هدایت می تواند الکتروشیمیایی، حرارتی، نوری و یا بر اساس جرم باشد.با وجود توسعه سنسورها در همه جنبه های صنایع غذایی، آن ها قادر به اندازه گیری و کنترل خطوط تولید کارخانه های مواد غذایی از لحاظ اندازه گیری خودکار ترکیبات مغذی و جمعیت میکروبی نمی باشند،لذا توسعه بیوسنسورها در صنایع غذایی می تواند اتوماسیون کارخانجات صنایع غذایی را افزایش داده و باعث بهبود کیفیت و ایمنی مواد غذایی شود. در این بررسی اجزاء تشخیص مولکولی، روشهای تثبیت ،انواع مبدل ها،اصول و کاربرد بیوسنسورها در صنایع غذایی،مزایا و مشکلات در توسعه آنها خلاصه شده است