سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سبزپوشانی – دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی م
کیومرث مظاهری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک روش عددی با دقت درجه دو، به همراه الگوریتم تطبیق شبکه و تعقیب جبهه شاک، به شبیه سازی دتونیشن گازی در یک کانال پرداخته شده است. مدل سینتیکی بکار رفته، مدل یک مرحله ای آرنیوسی است. آغاز دتونیشن با استفاده از مدل موج بلست صفحه ای به عنوان یک شرط اولیه انجام گرفته است. سپس این موج بلست یک بعدی، توسط اغتشاشی در چگالی، که در جلوی موج بلست قرار داده شده ناپایدار گردیده است. با انتشار دتونیشن در ماده نسوخته، جبهه دتونیشن دو بعدی در کانال شکل گرفته است. این جبهه که شامل نقاط سه گانه ، امواج عرضی ، موج وابسته و موج اصلی ماخ است مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ساختار سلولی که از دنبال کردن مسیر نقاط سه گانه حاصل می شود بدست آمده است.