سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید هاشمیان بجنورد – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس افرازه – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با گذار از عصر صنعت به عصر دانش، مدیریت دانش به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است . سازمانها بر مبنای این لبه
رقابت جدید به منظور فراهم شدن بستر مناسب برای خلق و به کار گیری دانش ساختارهای مناسبی باید اخذ کنند . در مشاغل
دانشی بر مبنای نوع دانشی که خلق شده و به کار می رود می توان با انتخاب ساخت ار مناسب بستر مساعدی فراهم کرد. بدین منظور
ب ا مدل طبقه بندی تکنولوژی بر مبنای دانش ( SECI ) در این مقاله از ترکیب و یکپارچه سازی مدل خلق دانش نوناکا و تاکه اوچی
پرو و بر مبنای ساختارهای پیشنهادی او، ساختارهای مناسب با نوع دانش به کار گرفته شده و خلق شده در قالب یک ماتریس ارائه
شده است.